ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL na šk. rok 2022/2023

21.března 2022  |   3198x  |  

Zápis dětí do předškolního zařízení na školní rok 2022/2023


Termín řádného zápisu: 3. 05. - 5.05. 2022 vždy do 8,00 - 12,00 hodin.

Elektronický předzápis:  od 11. 04. - 22. 04. 2022 

Elektronický předzápis usnadní a urychlí zápis Vašeho dítěte do našich mateřských škol.
Umožňuje zákonnému zástupci zvolit si dle své volby jednu z našich mateřských škol. Dále Vás program navede jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk žádosti, vyjádření lékaře).
V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti.

Níže jsou uvedené odkazy :

Mateřská škola, Komenského 27, Cheb:  https://elektronickypredzapis.cz/…eho

Mateřská škola, Divadelní nám. 2, Cheb:  https://elektronickypredzapis.cz/…sti

Mateřská škola, Brandlova 15, Cheb:   https://elektronickypredzapis.cz/…ova

Elektronický předzápis není řádným zápisem dítěte do mateřské školy.

K řádnému zápisu se musí zákonný zástupce dostavit osobně do kanceláře ředitelky mateřské školy - Komenského 642/27, Cheb.

Doklady k zápisu:

1/ Žádost o přijetí dítěte

2/ Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (součást Žádosti o přijetí dítěte)

3/ Prostá kopie rodného listu dítěte

4/ U cizinců kopie povolení k pobytu + kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby a to v době ŘÁDNÉHO ZÁPISU od 3.05. - 5. 05. 2022 vždy od 8,00 - 12,00 hodin:

1/ osobně - v rezervovaném čase, který si zvolí zákonný zástupce v systému Elektronického předzápisu

2/ do schránky MŠ Komenského 27 Cheb umístěné vedle úřední desky u vstupu do objektu MŠ (pro všechny naše MŠ)

!!! Evidenční list dítěte vyplní a doručí do MŠ zákonní zástupci dětí, které budou přijaté !!!

                                                                Hurá do školky! - Oficiální stránky ZŠ a MŠ Budislav


                                                                                    Těšíme se na Vás  

Kritéria při přijímání dětí posuzována ke stavu k 1. září:
1/ Věk dítěte 5 let ze spádové oblasti                5 bodů
2/ Věk dítěte 4 roky ze spádové oblasti            4 body
3/ Věk dítěte 3 roky ze spádové oblasti            3 body
4/ Mateřskou školu navštěvuje sourozenec    2 body
5/ Ostatní děti dle věku                                        1 bod

Soubory ke stažení

evidencni list - ms brandlova 15.pdf
(pdf, 72kb)
Stáhnout soubor
evidencni list - ms divadelni nam. 2.pdf
(pdf, 72kb)
Stáhnout soubor
evidencni list - ms komenskeho 27.pdf
(pdf, 72kb)
Stáhnout soubor
oznameni_individualni_vzdelavani_prazdny.pdf
(pdf, 31kb)
Stáhnout soubor
povinne predskolni vzdelavani - letak.pdf
(pdf, 326kb)
Stáhnout soubor
zadost - ms brandlova 15.pdf
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
zadost - ms divadelni nam. 2.pdf
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
zadost - ms komenskeho 27.pdf
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
zápis mš 2022.pdf
(pdf, 576kb)
Stáhnout soubor
Grafika boxu
Aktuality
Zveřejněno: 15.3.2023
Zvýšení stravného od 1.4. 2023

Vážení rodiče,
vzhledem ke zvyšování cen potravin bude navýšena i částka za stravné, a to od 1. 4. 2023:
Přesnídávka                    10,-Kč
Oběd                                      21,-Kč      
Svačina                               10,-Kč
Nápoje (celodenní)     4,-Kč
___________________
Celkem                               45,-Kč


Zveřejněno: 5.3.2023
Jak se učí v Chebu

Vážení rodiče,

srdečně zveme všechny rodiče dětí  na akci "Jak se učí v Chebu", která se uskuteční dne 28.3.2023 od 15,00-18,00h v KC Svoboda Cheb. Zde se představí nejen všechny základní školy, ale i mateřské školy zřizované městem Cheb.

Zveřejněno: 12.12.2022
UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče,

naše mateřské školy budou v době od 23.12. - 30.12. 2022 uzavřeny. V provozu budou opět od 2.01. 2023.

Zveřejněno: 15.11.2022
Návrh rozpočtu příspěvku od zřizovatele na rok 2023 a Návrh rozpočtu SVR 2024 - 2026
Zveřejněno: 13.8.2021
Změna platby za stravné od 1.09.2021

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č.272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování, se od 1.09.2021 zvyšuje platba za stravné dětí v MŠ.

  • Přesnídávka     9,- Kč
  • Oběd                20,- Kč
  • Svačina            8,- Kč
  • Nápoje            4,- Kč 

Celodenní stravné je stanoveno na 41,- Kč/ den

Polodenní stravné je stanoveno na 33,- Kč (pro děti chodící po obědě)

Výše zálohy pro nově nastupující děti zůstává nezměněna - 1 200,- Kč.

Zveřejněno: 3.8.2021
Změna úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 09. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady města dochází od 1. 09. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Výše školného je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Nezapomeňte si navýšit trvalé příkazy k výše uvedenému datu. 

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123, odst. 3 - 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

Zobrazit vše

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 20. března 2023
a svátek má Světlana.