ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL na šk. rok 2024/2025

15.dubna 2024  |   Mgr. Gregorová Carmen  |   6311x  |  

Zápis dětí do předškolního zařízení na školní rok 2024/2025 


Termín řádného zápisu:    13. - 15. 05. 2024, od 8,00 - 12,00 hodin    
                                                                                                                                    

Elektronický předzápis:  22.04. - 3.05. 2024 do 11 hodin

Elektronický předzápis usnadní a urychlí zápis Vašeho dítěte do našich mateřských škol.
Umožňuje zákonnému zástupci zvolit si dle své volby jednu z našich mateřských škol. Dále Vás program navede jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk žádosti, vyjádření lékaře).
V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti.

Níže jsou uvedené odkazy :

Mateřská škola, Komenského 27, Cheb:           https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-komenskeho


Mateřská škola, Divadelní nám. 2, Cheb:     https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-komenskeho-divadelni-namesti 


Mateřská škola, Brandlova 15, Cheb:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-komenskeho-brandlova


POZOR: Elektronický předzápis není řádným zápisem dítěte do mateřské školy!!!

K řádnému zápisu se musí zákonný zástupce i s dítětem dostavit osobně do kanceláře ředitelky mateřské školy - Komenského 642/27, Cheb - DOPORUČUJI REZERVOVAT SI TERMÍN (čas i den)

Doklady k zápisu:

1/ Žádost o přijetí dítěte

2/ Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (součást Žádosti o přijetí dítěte) i u dětí 

3/ Prostá kopie rodného listu dítěte

4/ U cizinců navíc - kopie povolení k pobytu + kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte

Dokumenty je nutné doručit následujícím způsobem a to v době
                                                                                                                                                                         ŘÁDNÉHO ZÁPISU od 13. - 15. 05. 2024  od 8,00 - 12,00 h

OSOBNĚ - v rezervovaném čase, který si zvolí zákonný zástupce v systému Elektronického předzápisu

                                        

                                                               


                                                                                    Těšíme se na Vás  

Kritéria při přijímání dětí posuzována ke stavu k 1. září:
1/ Věk dítěte 5 let ze spádové oblasti                            5 bodů
2/ Věk dítěte 4 roky ze spádové oblasti                     4 body
3/ Věk dítěte 3 roky ze spádové oblasti                      3 body
4/ Mateřskou školu navštěvuje sourozenec         2 body
5/ Ostatní děti dle věku                                                            1 bod


!!! Evidenční list dítěte zatím nevyplňujte. Vyplní a doručí do MŠ zákonní zástupci dětí, které budou přijaté !!!

Soubory ke stažení

evidencni list - ms brandlova 15.pdf
(pdf, 72kb)
Stáhnout soubor
evidencni list - ms divadelni nam. 2.pdf
(pdf, 72kb)
Stáhnout soubor
evidencni list - ms komenskeho 27.pdf
(pdf, 72kb)
Stáhnout soubor
letak - Elektronický předzápis.pdf
(pdf, 67kb)
Stáhnout soubor
oznameni_individualni_vzdelavani_prazdny.pdf
(pdf, 31kb)
Stáhnout soubor
povinne predskolni vzdelavani - letak.pdf
(pdf, 326kb)
Stáhnout soubor
zadost - ms brandlova 15.pdf
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
zadost - ms divadelni nam. 2.pdf
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
zadost - ms komenskeho 27.pdf
(pdf, 74kb)
Stáhnout soubor
Zapis-2024-MS-Spádové ulice.pdf
(pdf, 611kb)
Stáhnout soubor
Grafika boxu
Aktuality
Zveřejněno: 16.4.2024
Elektronický předzápis na šk. rok 2024/2025

Vážení rodiče,
od 22.4. - 3.5. 2024 bude spuštěn elektronický předzápis pro školní rok 2024/2025.

Řádný zápis do MŠ na školní rok 2024//2025 bude probíhat od 13. - 15.5. 2024 od 8,00-12,00h.

Zobrazit vše

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 22. května 2024
a svátek má Emil.