Charakteristika školy

1.září 2021  |   MŠ Brandlova  |   939x  |  

            Mateřská škola, Brandlova 15, 350 02 Cheb (odloučené pracoviště)


Typ školy: s celodenní péčí

Kapacita MŠ:  34 dětí

Počet tříd:  2

Počet pedagogických pracovníků:  4

Počet provozních zaměstnanců:  2 

 

Charakteristika budovy a tříd:


         Mateřská škola se nachází v klidné vilové části u zrekonstruovaného hradního příkopu. Je to třípatrová budova nepřehlédnutelná díky barevnému plotu, který upoutá pozornost na první pohled.

         V suterénu školy se nachází kuchyňka – přípravna, šatna pro zaměstnance, kotelna, šatny pro 1. a 2. třídu, WC, sklad čisticích prostředků.

         V 1. i 2. patře je  třída s hernou, nově vybudovaná umývárna a dětské toalety, kabinet, který je využíván jako pracovní a výtvarný koutek, výdejna jídla. Na hernu navazuje ložnice, která je dopoledne využívána k aktivitám a činnostem dětí.

         Rozdělení dětí je i v této mateřské škole podle věku. V 1. třídě „Ježci“ jsou děti ve věku 3 – 4,5 let, ve 2. třídě „Dráčci“ jsou děti 4,5 – 6-i max. 7-i leté s odkladem školní docházky.

         Ve 3. patře je menší sborovna a sklad didaktických pomůcek a tělovýchovného náčiní.

         Za budovou školy je dvůr, na kterém jsou dětské venkovní toalety a umývárna. Je zde i místo, kde děti mohou provádět ranní cvičení v květnu či červnu. Z tohoto dvora se dostaneme úzkou uličkou na školní zahradu. Školní zahrada je vybavena zastíněným pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, novým herním prvkem „Housenka“ a dráhou na využití koloběžek a jízdy
na odrážedlech. Nádherný dětský dřevěný domek spolu s piknik stolkem a lavicemi přináší dětem zastínění při hrách.

K uschování zahradních hraček, her, koloběžek, odrážedel a sportovního náčiní slouží v rohu zahrady umístěný zahradní domek.

         V případě plánovaných oprav se děti v době hlavních prázdnin (1 měsíc) přeřazují na MŠ Divadelní nám. nebo na MŠ Komenského. Druhý měsíc je MŠ uzavřena. 

 


Grafika boxu
Aktuality
Zveřejněno: 12.12.2022
UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče,

naše mateřské školy budou v době od 23.12. - 30.12. 2022 uzavřeny. V provozu budou opět od 2.01. 2023.

Zveřejněno: 15.11.2022
Návrh rozpočtu příspěvku od zřizovatele na rok 2023 a Návrh rozpočtu SVR 2024 - 2026
Zveřejněno: 13.8.2021
Změna platby za stravné od 1.09.2021

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č.272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování, se od 1.09.2021 zvyšuje platba za stravné dětí v MŠ.

  • Přesnídávka     9,- Kč
  • Oběd                20,- Kč
  • Svačina            8,- Kč
  • Nápoje            4,- Kč 

Celodenní stravné je stanoveno na 41,- Kč/ den

Polodenní stravné je stanoveno na 33,- Kč (pro děti chodící po obědě)

Výše zálohy pro nově nastupující děti zůstává nezměněna - 1 200,- Kč.

Zveřejněno: 3.8.2021
Změna úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 09. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady města dochází od 1. 09. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Výše školného je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Nezapomeňte si navýšit trvalé příkazy k výše uvedenému datu. 

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123, odst. 3 - 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

Zobrazit vše

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 5. února 2023
a svátek má Dobromila.