Spolupráce se zřizovatelem a dalšími orgány

1.září 2020  |   1187x  |  

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími orgány

 

1)        DDM Sova („Hlína, voda, ručičky, jsme jak pilné včeličky“ - keramický kroužek, „Pozor svítí červená - dopravní soutěž)

2)          2. ZŠ Cheb (Dětská olympiáda“ - zapůjčení sportovního hřiště 1x ročně)

3)          4. ZŠ Cheb, 2.ZŠ Cheb („Cvičíme a nezlobíme, pohybem se rozvíjíme - celoroční využívání tělocvičny – MŠ Brandlova 2.třída, MŠ Divadelní 2.třída, MŠ Komenského 2.třída, 3.třída         vždy 1x týdně – všechny děti)

4)           ZUŠ Cheb (výchovné hudební koncerty;  divadelní představení dětí z Dramatického kroužku při „Pasování na školáka“; „Papír, barvy, štětec, a je ze mě umělec“ - výtvarný kroužek –         MŠ Komenského 27, 3.třída - dle zájmu dětí 1x týdně)

5)           Bund der Deutschen – Landschaft Egerland , Společnost Baltazara Neumanna
        („Hravá němčina“ seznamování s německým jazykem – 2. třídy MŠ Brandlova, MŠ Divadelní nám. – dle zájmu dětí 1x týdně) 

6)           Střední zdravotní škola Cheb (praxe studentů – MŠ Brandlova, MŠ Divadelní)

7)           Střední pedagogická škola Karlovy Vary (praxe studentek – všechny MŠ)

8)           MŠ Fuksbau Schirding (společné akce, setkání)

9)           Fachakademie Weiden (praxe studentů v našich MŠ – dle počtu studentů

10)                     Městská dětská knihovna Cheb (návštěvy, divadlo v knihovně)

11)                     Západočeské divadlo Cheb  (Mikuláš v divadle)

12)                     Galerie v Chebu (návštěva výstav)

13)                     Muzeum (účast v soutěžích vyhlášených Muzeem – téma zimní, jarní – všechny MŠ)

14)                     Spolupráce s  MuDr. Milošem Kopeckým – vyšetření chodidla, nožní klenby (všechny MŠ)

15)                     Spolupráce s Očním stacionářem – vyšetření očí (všechny MŠ)

 


Grafika boxu
Aktuality
Zveřejněno: 22.11.2023
Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

Od 27. 12. - 29. 12. 2023 budou MŠ Komenského 27, MŠ Divadelní nám. 2 a MŠ Brandlova 15 uzavřené.

Provoz v našich mateřských školách bude od 2. 1. 2024.

Zveřejněno: 23.8.2023
Pracovní nabídka - asistent pedagoga

Na školní rok 2023/2024  hledáme asistenta pedagoga do MŠ Komenského 27, Cheb.

Na tuto pozici je nutné mít  středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou a kurz "Asistent pedagoga"(mimo vzdělání z předškolní či speciální pedagogiky).

Pro bližší informace kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 778 440 846 nebo na ms.gregorova@seznam.cz.

Zveřejněno: 22.5.2023
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

na našich webových stránkách u jednotlivých mateřských škol  naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024. Vzhledem k velkému počtu dětí, je možné, že jste byli přijati na jinou  naši mateřskou školu než jste žádali.  Podívejte se na všechny výsledky přijímacího řízení. 

V případě přijetí, doručte osobně do kanceláře ředitelky MŠ či vhozením do schránky u MŠ Komenského 27 do 7 dnů vyplněný a podepsaný evidenční list dítěte.

V případě nepřijetí se dostavte dne 22.5.2023 od 14,00 - 16,00h k vyzvednutí a podepsání rozhodnutí o nepřijetí dítěte.


Zveřejněno: 2.5.2023
Uzavření MŠ v době letních prázdnin

V červenci 2023 budou naše mateřské školy uzavřeny.
Zákonní zástupci mají možnost přeřadit své dítě na MŠ Malé náměstí.
V srpnu 2023 bude v provozu MŠ Komenského 27 i pro děti z odloučených pracovišť.
MŠ Divadelní nám. a MŠ Brandlova budou uzavřeny z provozních důvodů. V případě nutnosti, nahlaste prosím docházku svého dítěte  v srpnu u p. učitelek.

Zveřejněno: 15.3.2023
Zvýšení stravného od 1.4. 2023

Vážení rodiče,
vzhledem ke zvyšování cen potravin bude navýšena i částka za stravné, a to od 1. 4. 2023:
Přesnídávka                    10,-Kč
Oběd                                      21,-Kč      
Svačina                               10,-Kč
Nápoje (celodenní)     4,-Kč
___________________
Celkem                               45,-Kč


Zveřejněno: 5.3.2023
Jak se učí v Chebu

Vážení rodiče,

srdečně zveme všechny rodiče dětí  na akci "Jak se učí v Chebu", která se uskuteční dne 28.3.2023 od 15,00-18,00h v KC Svoboda Cheb. Zde se představí nejen všechny základní školy, ale i mateřské školy zřizované městem Cheb.

Zveřejněno: 12.12.2022
UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče,

naše mateřské školy budou v době od 23.12. - 30.12. 2022 uzavřeny. V provozu budou opět od 2.01. 2023.

Zveřejněno: 15.11.2022
Návrh rozpočtu příspěvku od zřizovatele na rok 2023 a Návrh rozpočtu SVR 2024 - 2026
Zveřejněno: 13.8.2021
Změna platby za stravné od 1.09.2021

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č.272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování, se od 1.09.2021 zvyšuje platba za stravné dětí v MŠ.

  • Přesnídávka     9,- Kč
  • Oběd                20,- Kč
  • Svačina            8,- Kč
  • Nápoje            4,- Kč 

Celodenní stravné je stanoveno na 41,- Kč/ den

Polodenní stravné je stanoveno na 33,- Kč (pro děti chodící po obědě)

Výše zálohy pro nově nastupující děti zůstává nezměněna - 1 200,- Kč.

Zveřejněno: 3.8.2021
Změna úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 09. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady města dochází od 1. 09. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Výše školného je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Nezapomeňte si navýšit trvalé příkazy k výše uvedenému datu. 

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123, odst. 3 - 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

Zobrazit vše

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 6. prosince 2023
a svátek má Mikuláš.