Informace k distanční výuce - MŠ Divadelní 2

8.března 2021  |   MŠ Divadelní  |   Mgr. Gregorová Carmen  |   457x  |  

Od 8.3.2021 bude probíhat pro děti , které půjdou v září do ZŠ distanční výuka.

Každý týden vložíme úkoly , činnosti a náměty, které budou děti plnit. V případě ,

že tam budou pracovní listy, prosíme je splnit do každého čtvrtka v týdnu a poslat

na MŠ buď emailem ,nebo osobně od 8:00 - 12:00 hodin , eventuálně v odpoledních 

hodinách vhodit do schránky. Rodiče , kteří nemají možnost vytisknutí materiálu si 

pro něj mohou přijít v průběhu týdne do MŠ od 8:00 - 12:00 hodin , nebo se individuálně

domluvit na jiném termínu.


5. týden 6.04. - 9.04.2021

,, VPRAVO VLEVO ZASE ZPÁTKY , JSOU OPĚT JARNÍ HRÁTKY "

,, JARO JE TU"

 • vyhazovat míč do výšky a umět ho chytit
 • rozlišovat první hlásku ve slově ( viz. prac. list)
 • seznamovat se s jarními květinami  ( sněženka , petrklíč ....)

Písnička: ,, Na jaře"

https://www.youtube.com/watch?v=k82XH-NBolY


 BROUČEK

NA PALOUČKU BROUČEK SPINKÁ ,

ZVONÍ MU TAM KONVALINKA.

A JAK DLOUHO ZVONILA ,

TAK NÁM BROUČKA VZBUDILA.


4.týden  29.03.- 2.04.2021

SVÁTKY JARA

Vážení rodiče , milé děti.

Na velikonoční týden vám posíláme  několik nápadů a inspirací na
společné tvoření, tentokrát nám nemusíte do školky nic vracet.
Přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků ,
hodně sluníčka a pohody.
Kolektiv učitelek Mš Divadelní náměstí


VELIKONOČNÍ PERNÍČKY

·         400G HLADKÉ MOUKY                                 POLEVA:   1 BÍLEK

·         140G CUKR MOUČKA                                                     200G CUKR MOUČKA

·         50G MÁSLA                                                                      1 LŽIČKA SOLAMYLU

·         2 VEJCE                                                                             PÁR KAPEK

·         2 LŽÍCE MEDU                                                                 CITRONOVÉ ŠŤÁVY

·         1 LŽIČKA JEDLÉ SODY

·         PERNÍKOVÉ KOŘENÍ

·         1 VEJCE NA POTŘENÍ

v                                VELIKONOČNÍ I NSPIRACE NA TVOŘENÍ


      DALŠÍ INSPIRACI NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČI V PŘÍLOHACH EMAILU.


3. týden 22. 03. - 26. 03. 2021

,, VÍTEJ JARO "

 • chodit po zvýšené , eventuálně šikmé rovině - v přírodě
 • učit se označovat rozměry a tvar v různých stupních ( velké , větší , největší , malé , menší ,nejmenší , kulaté , hranaté , špičaté)
 • prohlubovat u dětí poznatky o přírodě , o změnách způsobených ročními obdobími ( rostou další květiny , pučí stromy, je tepleji , jinak se oblékáme)
 • připravit s dětmi pokus klíčení semen ( např. řeřicha)
 • popsat vzájemnou polohu předmětů ( je , není , v , na , před , za , pod ,nad, mezi , vedle )
 • věnovat pozornost správné výslovnosti a výraznosti řeči , poskytovat dětem správný vzor řeči dospělého
 • provádět s dětmi jednoduché sluchové činnosti ( rozklad slov na slabiky, skládání slov ze slabik s vytleskáváním slabik - kolikrát jsem tlesknul na slovo ....)
 • modelovat - zvládnout krouživý pohyb rukou při modelování koule mezi dlaněmi i mezi dlaní a podložkou ( kopečky zmrzliny)
 • četba před spaním  - rozvíjet souvislé vyjadřování metodou reprodukce - zopakovat pohádku
 • jemná motorika- sbírání předmětů pomocí kolíčků na prádlo a přenášení 
 • grafomotorika -  zmrzlina - dokreslení kruhů
 •  báseň - naučit se nazpaměť krátký text

JARO , JARO KDE JSI,

ŽE TU JEŠTĚ NEJSI.

VYŽEŇ ZIMU ,

VYŽEŇ MRÁZ 

A PŘIJĎ RYCHLE MEZI NÁS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. týden 15. 03. - 19. 03. 2021

,, SLUNÍČKO POPOJDI MALIČKO"

 • znát jména členů rodiny, znát příbuzenské vztahy ( matka , otec , sourozenci , prarodiče ...)
 • učit děti vnímat a sdělovat své tělesné pocity  spojené s onemocněním ( teplota , bolesti hlavy ....)
 • pěstovat u dětí pravidla osobní hygieny a prevence před roznášení nemocí ( kýchaní , kašlaní ...)
 • vést děti k odpovědnosti za vlastní chování a jednání ( doma ,ve městě , venku )
 • zvládnout chůzi s orientací v prostoru mezi překážkami ( kamínky , větve , přírodní terén - ,,Sluníčko se dívá")
 • rozlišovat pravou a levou stranu vzhledem k vlastní osobě  i vzhledem k jinému objektu
 • pojmenovat části těla a jejich funkci - ,, Na co svítí sluníčko "
 • vytvořit soubory předmětů na základě předem vymezené vlastnosti ( barva, tvar , velikost - např. ,,všechny malé žluté kruhy polož ... , apod)
 • upevňovat správnou techniku stříhání - vystřihování tvarů a sestavování částí do celku 
 • seznámení s novou básní 

                                ŽÍŽALA     

PRO ŽÍŽALU V TRÁVĚ , KYTKA VYSOKÁ JE .

ALE PRO NÁS LIDI , JE OPRAVDU PIDI.

LEZE DLOUHÁ ŽÍŽALA, JAKO BY SE NEBÁLA.

CO KDYBY JÍ PŘEJEL VLAK?

TAK BY BYLA NADVAKRÁT.

 •           jemná motorika - cvrnkání do kamínků , sestavování obrazců z kamínků ,,Sluníčko , květiny ..."
 • četba před spaním - rozšiřovat slovní zásobu o slova , kterými dítě vyjadřuje své pocity , myšlenky , city , představy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. týden 8. 03. -12. 03. 2021 

Třídní vzdělávací program

,, Kamarádům ruku dej , hraj si , zpívej , poznávej"

5.  Integrovaný blok -  ,, Vpravo , vlevo , zase zpátky , jsou tu opět jarní hrátky"

TÉMA NA BŘEZEN - ,,SLUNÍČKO, POPOJDI  MALIČKO" 

Činnosti k tématu :

 • zaměřovat se na aktivitu a samostatnost dítěte k náročnějším činnostem , vést je k plnění úkolu
 • samostatně používat celý příbor
 • zpěv známých písní - tiše x nahlas ,  zesilovat x zeslabovat ( ,, Skákal pes , Prší prší , Pec nám spadla ...)
 • kreslit s různorodým grafickým materiálem bez křečovitosti - tužkou , pastelkou , špejlí - na velké i malé formáty papíru  se správným držením kreslícího materiálu  ( Sluníčko i s výrazem obličeje)
 • rozlišit a porovnat základní geometrické tvary , správně pojmenovat tvar a barvu
 • chápat mezilidské vztahy a jednání postav v pohádkách ( četba před spaním)
 • grafomotorika i pracovní list viz. příloha emailuSoubory ke stažení

dist. vyuka prac. list 5. tyden.pdf
(pdf, 299kb)
Stáhnout soubor
grafomotor. - zmrzlina (1).pdf
(pdf, 112kb)
Stáhnout soubor
grafomotor. - zmrzlina.pdf
(pdf, 112kb)
Stáhnout soubor
grafomotorika s rikadlem.pdf
(pdf, 124kb)
Stáhnout soubor
prac. list - geom. tvary.pdf
(pdf, 165kb)
Stáhnout soubor
prac. list - slunce.pdf
(pdf, 109kb)
Stáhnout soubor
tvary - prac. list (1).pdf
(pdf, 155kb)
Stáhnout soubor
tvary - strihani (1).pdf
(pdf, 252kb)
Stáhnout soubor
Grafika boxu
Aktuality
Zveřejněno: 22.3.2022
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

velice nás těší, že máte zájem o umístění Vašeho dítěte do našich 3 mateřských škol. Řádný zápis se uskuteční ve dnech 3.-5.5. 2022 od 8:00-12:00 h.

Těšíme se na Vás 

Zveřejněno: 22.12.2021
"Obědy do škol 2021/2022 - II. pololetí

Vážení rodiče,

od 1.1. do 31.1. 2022 se mohou rodiče (zákonní zástupci) dětí na ÚP přihlásit své dítě do projektu "Obědy do škol 2021/2022 - 2. pololetí.

Podmínka:

* pobírání dávky hmotné nouze je  v průběhu rozhodného období pro stravování ve 2. pololetí

* ÚP vydávají potvrzení o zapojení do projektu během ledna 2022 

Zveřejněno: 14.12.2021
UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřské školy budou uzavřeny o vánočních prázdninách od 27. - 31. 12. 2021.

Těšíme se na Vás 3. ledna v novém roce 2022.

Zveřejněno: 13.8.2021
Změna platby za stravné od 1.09.2021

Vážení rodiče,

na základě vyhlášky č.272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování, se od 1.09.2021 zvyšuje platba za stravné dětí v MŠ.

 • Přesnídávka     9,- Kč
 • Oběd                20,- Kč
 • Svačina            8,- Kč
 • Nápoje            4,- Kč 

Celodenní stravné je stanoveno na 41,- Kč/ den

Polodenní stravné je stanoveno na 33,- Kč (pro děti chodící po obědě)

Výše zálohy pro nově nastupující děti zůstává nezměněna - 1 200,- Kč.

Zveřejněno: 3.8.2021
Změna úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 09. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Rady města dochází od 1. 09. 2021 ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné). Výše školného je stanovena na 500,- Kč/měsíc.

Nezapomeňte si navýšit trvalé příkazy k výše uvedenému datu. 

Výše školného je v souladu s ustanovením § 123, odst. 3 - 4, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), dále v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání.

Zveřejněno: 1.8.2021
Režim k návratu ze zahraničí

Informace k návratu ze zahraničí čtěte zde.

Zveřejněno: 19.3.2021
UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO ODVOLÁNÍ

Vážení rodiče,

na základě prodloužení krizových opatření Vlády ČR budou mateřské školy uzavřeny do odvolání.

Sledujte průběžně webové stránky školy, budeme Vás opět postupně informovat.

Nadále probíhá distanční vzdělávání  dětí předškolního věku.

Přeji všem pevné zdraví, klidné dny při společné práci s dětmi a opatrujte se.

Mgr. Carmen Gregorová

Zveřejněno: 28.2.2021
UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 1.03. - 21.03. 2021

Vláda ČR  dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.  Na základě přijetí tohoto krizového opatření, vydala nařízení týkající se uzavření mateřských škol.

Mateřské školy budou uzavřeny od 1.03. - 21.03. 2021 z důvodu zabránění šíření a ochrany lidí před onemocnění COVID-19.

Sledujte naše webové stránky, budeme je aktuálně doplňovat.

V případě potřeby se neváhejte obracet na tel: 778 440 846 nebo na ms.gregorova@seznam.cz.

Bližší informace budou zveřejněny na jednotlivých záložkách mateřských škol.


Zveřejněno: 16.12.2020
Projekt - OBĚDY DO ŠKOL - II. kolo

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Ti z Vás, kteří budou v rozhodném období od  1. 1. 2021 - 29. 1. 2021 pobírat dávky hmotné nouze, mají možnost být zařazeni do II. kola projektu "Obědy do škol".  Pro získání bližších informací se obracejte na ředitelku mateřské školy.

Zobrazit vše

Grafika boxu
Kalendář akcí

Dnes je 23. května 2022
a svátek má Vladimír.